« Back

Miedzyrzecz

Statsreviret MIEDZYRZECZ ligger i det vestlige Polen tæt ved den polske/tyske grænse. Reviret omfatter et areal på i alt 11.000 ha, hvoraf ca. halvdelen er skov, mens resten landbrugsarealer og eng. Skoven består først og fremmest af nåleskov, men der er også omkring 1.000 ha bakket terræn med ask, eg og bøg. Floden ”Jeziorna” løbet gennem reviret. Langs med floden er vådområder med siv og elleskove. Der kan på individuel jagt jage op til 4 jægere ad gangen.

På reviret findes der både råvildt, kronvildt og vildsvin med kronvildtet som den fremherskende vildtart. Der nedlægges hvert år 55 stk. råvildt, hvoraf 30 er bukke. Trofæmæssigt ligger de fleste mellem 250-350 g netto, men der nedlægges også enkelte bukke op imod 400 g. Den årlige kronvildtkvote ligger på 70 stk., hvoraf ca. 30 er hjorte, som trofæmæssigt ligger imellem 5-7 kg i trofævægt. Der findes også vildsvin på reviret, men bestanden er som på de andre polske revirer for nedadgående grundet vildsvinepesten.

Hunting Tour Offers

Do As Thousands of Other Hunters!

Subscribe to The Newsletter and Get Travel Offers along with Hunting News directly in Your Inbox

  • Great Offers on Hunting Tours
  • Info on Hunting Abroad
  • Special Holiday Packages